Advertentie
  HOME - NIEUWS - AGENDA
PERSONALIA - VACATURES - ABONNEREN - ADVERTEREN - COLOFON

Prof.dr.ir. Kees Schouhamer Immink (1946); ontwerper van coderingstechnieken
 

Emmy Awards gaan gewoonlijk naar televisiesterren, maar soms krijgt ook een bedrijf of persoon een 'technische Emmy' voor een bijdrage die het wezen van televisie sterk heeft verbeterd. Onlangs viel deze hoge Amerikaanse eer te beurt aan Kees Schouhamer Immink, als blijk van erkenning voor zijn baanbrekende bijdragen aan de basiscodes van optische schijfsystemen zoals compact disc en dvd.
 
Henk Tolsma
 
Immink heeft sinds 1985 een essentiële rol gespeeld in de recording industrie. Het is vrijwel onmogelijk te luisteren naar digitale audio, of te kijken naar digitale video, gespeeld door opname-apparatuur van welk merk of type ook - optisch, magnetisch, optisch-magnetisch, schijf of tape - waarin niet gebruik wordt gemaakt van één van zijn uitvindingen.

Nieuwe Helden
Dit is deel 3 van een serie uit Technisch Weekblad over nieuwe helden onder ingenieurs en wetenschappers. Op de speciale index-pagina vindt u een overzicht van de hele serie.
Immink treedt in 1972 in dienst bij de onderzoeksgroep Optica van Philips NatLab. Hij en zijn collega's verrichten onderzoek aan optische videodisc recording. De coderingstechniek EFM en uitbreidingen daarvan, die hij ontwikkelt voor de cd, zijn inmiddels geïmplementeerd in vrijwel alle systemen voor optische recording voor digitale audio en video.
Immink neemt deel aan de besprekingen in 1979-1980 tussen Philips en Sony, die leiden tot de in 1981 wereldwijd geaccepteerde standaard voor de compact disc. 'Wij, de ontwikkelaars, hebben altijd onze twijfels gehad over de cd. We hadden daarvoor aan de videolangspeelplaat gewerkt, en die was ook geflopt. Het heeft ook wel vijf jaar geduurd voor de markt de cd accepteerde.'
 
Blu ray
Meteen na introductie van de cd in 1983 doet hij mee aan de eerste experimenten met opneembare audio-cd's. Sony gebruikt een soortgelijke techniek voor de minidisc, de eerste opneembare audioschijf. Immink heeft ook de coderingstechnieken ontworpen voor andere audio- en video-recording producten, zoals cd-video (een beeldplaat van hoge kwaliteit en met cd-kwaliteit audio, 1982), de digitale audio taperecorder (1985), de dv-videorecorder (1992), de digital versatile disc (dvd, 1996) de Onstream data tape recorder, de video disc recorder (1998) en de blu ray disc (in 2002, dit moet de opvolger van de dvd worden).
Rond 1988 werkt hij ook aan het niet van de grond gekomen digitale compact cassettesysteem. 'Wij wisten van tevoren dat het niet zou lukken, maar de Philips-top zette het bij monde van Jan Timmer toch door. Het energiegebruik was tien, twintig keer hoger dan van de analoge cassettebandspeler, dus dat redt je niet met één batterijtje. Maar het was een leuk project om aan te werken. Band is een heel bewegelijk medium, vooral bij het joggen dendert alles op en neer. Het is lastig daar codes voor te ontwikkelen die onder alle omstandigheden werken.'
De standaardenstrijd zoals die eind jaren zeventig rond de cd woedde, herhaalde zich in 1995 met de dvd tussen enerzijds Philips en Sony en aan de andere kant Toshiba en enkele fabrikanten. De president van IBM bood aan te bemiddelen. 'Het is leuk om op zijn uitnodiging voor één dag naar Hawaii te vliegen om daar te proberen er in gezamenlijk overleg uit te komen. Drie dagen later stelde IBM voor om de EFMplus-code van Philips als standaard te accepteren. Toshiba en de anderen zijn daarmee akkoord gegaan.'
 
Patenten
Immink verlaat Philips in 1999, moe van al het reorganiseren en de gedwongen functieroulaties. Hij richt samen met een voormalige Philips-directeur in Rotterdam het bedrijf Turing Machines op, en blijft doen waar hij goed in is: met pen, papier en computer codes ontwikkelen - in hoge mate een combinatie van wiskunde en natuurkunde - om op efficiënte wijze geluid en beeld op compact discs op te slaan. In 2002 verkoopt hij drie patenten betreffende dvd-spelers met een blauwe laser aan het Koreaanse LG Electronics, voor een bedrag dat gelijk staat aan het salaris dat hij in bijna honderd jaar bij Philips zou kunnen verdienen.
Immink ontvangt in 1999 een koninklijke onderscheiding. Hij is ook in het bezit van de IEEE Edison medal (1999) en is opgenomen in de Consumer Eletronics Hall of Fame. Hij is hoogleraar in de experimentele natuurkunde aan de technische universiteiten van Essen en Singapore. Immink bezit vijf Amerikaanse patenten en er staan vele boeken en publicaties op zijn naam.
 
Kent u meer helden van de techniek? Nederlandse mannen en vrouwen die aan de basis van technische doorbraken hebben gestaan, en zonder wier inzet en doorzettingsvermogen deze innovaties niet van de grond waren gekomen.
U kunt ze aanmelden bij: h.tolsma@bp.vnu.com
 
 
Terug